Colourbox

Vejledning om chaufførers brug af ansigtsvisir og ansigtsmasker

Publiceringsdato: 21/08/2020
I forbindelse med krav om brug af beskyttelse i kollektiv trafik, som træder i kraft den 22. august 2020, har Færdselsstyrelsen udarbejdet følgende vejledning.

På baggrund af et stigende antal henvendelser, om retningslinjer for chaufførers brug af ansigtsvisir og ansigtsmasker som værn mod covid-19, har Færdselsstyrelsen udarbejdet følgende vejledning.

 

Der findes ingen regler i færdselslovgivningen, der forbyder brug af ansigtsvisir eller ansigtsmasker, og Færdselsstyrelsen ser intet til hinder for chaufførers anvendelse heraf.

 

Det følger af Færdselslovens § 3, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, ligesom det følger af § 4 i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr, at føreren af et køretøj skal have det fornødne udsyn fremad og til siderne.

 

Færdselsstyrelsen er på det foreliggende grundlag ikke bekymret for, at anvendelse af ansigtsvisir eller ansigtsmasker vil have nogen indflydelse på færdselssikkerheden.

 

Det anbefales, at ansigtsvisir er CE-mærket, for at sikre, at der er klart udsyn

igennem visiret og, at visiret er udført i klart materiale (dvs. hverken tonet eller farvet).

 

Det er fortsat chaufførens ansvar at vurdere, om hun/han har forsvarligt udsyn ved brug af visiret. CE-mærkningen omfatter ikke test af lysrefleksion eller i hvilket omfang visiret dugger til. Hvis visiret medfører uhensigtsmæssig lysrefleksion eller fx dugger ved længere brug kan dette medføre, at brugen ikke er i overensstemmelse med de ovennævnte bestemmelser.