Colourbox

Høring: Ændring i forsøgsordningen for små motoriserede køretøjer

Publiceringsdato: 21/09/2020
Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj, motoriseret skateboard og motoriseret løbehjul i høring.

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul i høring.

 

Bekendtgørelsesudkastene har til formål at fastsætte krav om, at førere af selvbalancerende køretøjer, motoriseret skateboard og motoriseret løbehjul skal anvende en fastspændt cykelhjelm under kørsel. Overtrædelse af hjelmpligt vil kunne straffes med bøde.

 

Derudover er indledningen i begge bekendtgørelser tilpasset, herunder som følge af, at Færdselsstyrelsen er blevet en selvstædig styrelse pr. den 1. januar 2020.

 

Ændringsbekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. november 2020. Høringsfristen er den 19. oktober 2020.