Colourbox

Suspenderingen af fristerne på synsområdet ophørte pr. 31. august 2020

Publiceringsdato: 01/09/2020
Den 31. august 2020 ophørte suspenderingen af fristerne på synsområdet, hvilket betyder, at du som køretøjsejer/bruger igen skal efterleve de frister, der fastsættes af Færdselsstyrelsen om at få køretøjet synet og godkendt eller afmeldt.

I perioden fra den 15. marts til og med den 31. august 2020 blev alle frister fastsat i medfør af synslovens § 3 suspenderet som følge af corona-krisen.

Efter den 31. august 2020 skal du som køretøjsejer/bruger igen efterleve de frister, der fastsættes af Færdselstyrelsen om at få køretøjet synet og godkendt eller afmeldt, og du vil modtage bødeforelæg og kan risikere nummerpladeinddragelse, hvis du ikke efterlever disse frister.

 

Syn af køretøjer er en forudsætning for at opretholde færdselssikkerheden i Danmark – og så længe du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, er det fortsat fuldt sundhedsmæssigt forsvarligt at syne dit køretøj.

 

Færdselsstyrelsen har opfordret synshallerne til at foretage en række initiativer for at forebygge smitte, herunder bl.a brug af engangshandsker, rengøring af udstyr benyttet under synet, anvendelse af mundbind anbefales både til synsmedarbejderen og fremstilleren af køretøjet hvis der er hyppig eller længerevarende ansigt til ansigt kontakt, samt afspritning af hvert enkelt køretøj efter det afsluttede syn.