Colourbox

Ændringerne i køre- og hviletidsbekendtgørelsen træder nu i kraft

Publiceringsdato: 01/10/2020
Med Vejpakkens vedtagelse er der sket ændringer af køre- og hviletidsreglerne. Færdselsstyrelsen udsteder derfor en ændringsbekendtgørelse, som træder i kraft den 1. oktober 2020.

Det overordnede formål med ændringsbekendtgørelsen er at gennemføre ændringsforordning (EU) 2020/1054 af 15. juli 2020, der ændrer køre- og hviletidsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006) og takografforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014).
Ændringsbekendtgørelsen indeholder følgende ændringer:

  • Indsættelse af en forpligtelse for transportvirksomheden til at opbevare og udlevere dokumentation for betaling for føreres indkvartering
  • Indførelse af to nye nationale undtagelser
  • Fastsættelse af krav vedrørende den erklæring, som politiet skal udstede, når de fjerner eller bryder en plombering til kontrolformål og eventuel genplomberer
  • Indsættelse af en forpligtelse for transportvirksomheden til henholdsvis at opbevare og destruere data fra den intelligente takograf
  • Straffehjemmel i forhold til sanktionering af to nye bestemmelser i køre- og hviletidsforordningen
  • Konsekvensændringer, herunder ændringer som følge af, at administrationen af området er flyttet fra Rigspolitiet til Færdselsstyrelsen

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1418 af 25/09/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Gældende fra

01/10/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.