Colourbox

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet sendes i høring

Publiceringsdato: 23/10/2020
Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i høring.
Færdselsstyrelsen regulerer en række gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet, som skal være gældende for 2021.

Gebyrer og afgifter på syn og omsyn og tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i biler (taxi) reguleres årligt med Finansministeriets sats for det generelle pris- og lønindeks. De øvrige gebyrer fastsættes med henblik på at skabe balance mellem Færdselsstyrelsens omkostninger og indtægter for det enkelte gebyr.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. Høringsfristen er den 19. november 2020.