Christoffer Askman

Færdselsstyrelsen godkender lukket filter til eftermontering på varebiler under 3500 kg

Publiceringsdato: 23/10/2020
På baggrund af den øgede interesse for eftermontering af filtre på varebiler har Færdselsstyrelsen godkendt et lukket partikelfilter, der i forvejen har en principgodkendelse til montering på varebiler.

Med indførslen af miljøzoner omkring København, Århus, Odense og Ålborg er der sket en fornyet interesse for at montere et dieselpartikelfilter på varebiler under 3500 kg. 


På baggrund af henvendelser fra borgere og virksomheder omkring montering af lukkede partikelfiltre på varebiler under 3.500 kg har Færdselsstyrelsen godkendt et filter med principgodkendelsesnummer 34 til et antal varebiler.


Ved montering af et lukket partikelfilter reduceres partikeludledningen fra varebilen med minimum 80%, hvilket forventes at have en positiv betydning for luftkvaliteten i de byer, der er omfattet af ordningen.


Ved en montering af et lukket partikelfilter kan varebilen anvendes i miljøzonerne og køretøjsejeren skal samtidigt ikke betale den årlige partikeludledningsafgift på 1000 kr. Varebilen skal synes efter montering af partikelfilteret, således at det kan registreres i motorregistret (DMR). Derefter kan varebilen frit anvendes i miljøzoner.

Vejledning

Vejledning om godkendelse af partikelfilter til eftermontering på varebiler

Denne vejledning finder anvendelse for godkendelse af partikelfiltre til eftermontering på dieseldrevne varebiler efter bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift.