Colourbox

Færdselsstyrelsen opdaterer vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Publiceringsdato: 13/10/2020
I vejledningen præsenteres blandt andet to nye nationale undtagelser, og en fortolkning af undtagelsen vedrørende husstandsindsamling af husholdningsaffald i forhold til de nedgravede affaldsafløsninger.

Med Vejpakkens vedtagelse er der sket ændringer af reglerne på køre- og hviletidsområdet, og Færdselsstyrelsen har derfor udstedt en bekendtgørelse om ændring af køre- og hviletidsbekendtgørelsen, hvis overordnede formål er at gennemføre disse ændringer. Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. oktober 2020.


For at indarbejde disse ændringer er vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen blevet opdateret. Ved samme opdatering er et afsnit om fortolkningen af undtagelsen vedrørende husstandsindsamling af husholdningsaffald i forhold til de nedgravede affaldsløsninger blevet indsat.


Nedenfor er en oversigt over de større ændringer i vejledningen:


  • Fortolkning af de to nye nationale undtagelser i køre- og hviletidsbekendtgørelsens § 2, litra q) og r), som vedrører transport af entreprenørmaskiner og levering af færdigblandet beton.
  • Tilretning af fortolkningen af køre- og hviletidsforordningens artikel 3, litra aa); den såkaldte ”håndværkerregel”, som følge af en ordlydsændring af bestemmelsen. Det er ikke med tilretningen tilsigtet en ændring af anvendelsesområdet for undtagelsen.
  • Fortolkning af køre- og hviletidsbekendtgørelsens § 2, litra h), vedrørende ”husstandsindsamling af husholdningsaffald og bortskaffelse heraf” i forhold til de nedgravede affaldsløsninger, såkaldte ”molokker/kuber”.
 
Vejledning

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen.