Colourbox

Energikrav til taxier

Publiceringsdato: 06/11/2020
Synsvirksomhedernes rolle ved registrering af biler med bindende leveringsaftale inden 31. december 2020.
Bekendtgørelse nr. 1080 af 19. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. giver mulighed for, at biler, der lever op til de nuværende energikrav kan registreres i Køretøjsregistret frem til 1. juli 2021, hvis der foreligger en bindende leveringaftale inden 31. december 2020. 

Det er her synsvirksomhedernes rolle at sikre, at der foreligger en original slutseddel med tydelig angivelse af den købte bils mærke, model og variant samt dato for indgåelse af aftalen og leveringstermin. Synsvirksomheden skal samtidig være opmærksom på, at bilen opfylder energikravene i bekendtgørelsens § 1, nr. 1, og at bilen er indkøbt med henblik på kørsel til erhvervsmæssig persontransport.

Den bindende leveringsaftale skal være indgået inden den 31. december 2020, og bilen skal være registreret i Køretøjsregistret senest til og med den 1. juli 2021.

Når synsvirksomheden godkender en sådan bil med udnyttelse af overgangsreglen, skal der i DMR afkrydses for ”Dispensation”, og under ”Dokumentationsreference” anføres: ”Dispensation fra energikrav, jf. bekendtgørelse nr. 1080 af 19. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Dispensationen er betinget af, at registreringen af bilen sker ved samme synsvirksomhed i umiddelbar forlængelse af godkendelsen.
 
Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2025

Energikrav til taxier m.v.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1080

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. træder i kraft den 1. juli 2020.