Færdselsstyrelsen har evalueret Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer under 3.500 kg

Publiceringsdato: 27/11/2020
Evalueringen har overordnet set fundet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko forbundet med kørsel med Tempo 100-godkendte påhængskøretøjer.
Tempo 100-ordningen indebærer, at påhængskøretøjer, der opfylder nogle nærmere definerede krav, må køre 100 km/t på motorvej. Muligheden blev indført, da en ændring af færdselsloven trådte i kraft den 1. juli 2016. I lovændringen indgik, at ordningen skulle revideres i folketingsåret 2020-21. For at undersøge, om der er behov for en revidering af reglerne, har Færdselsstyrelsen på vegne af Transport- og Boligministeriet evalueret ordningen.

På trods af et begrænset statistisk grundlag er der foreløbigt intet, der tyder på, at der skulle være en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko ved Tempo 100-ordningen. Færdselsstyrelsen konkluderer derfor, at den øgede risiko for uheld, som den øgede hastighed kan medføre, bliver opvejet af de krav, der er sat i ordningen til påhængskøretøjernes vægt og tekniske egenskaber. 
 
Redegørelse

Notat om evaluering af Tempo 100-ordning for små vogntog

Evalueringen er foretaget af Færdselsstyrelsen i august 2020.