Christoffer Askman

Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelser om reguleringer i forbindelse med færdselsloven og motorløb på bane i høring

Publiceringsdato: 04/11/2020
Udkastene er udarbejdet med fokus på regulering af beløb i henhold til færdselsloven, færdselslov for Grønland samt afholdelse af motorløb på bane. Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Fire nye bekendtgørelser skal regulere en række betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet for det kommende år.

 

De fire bekendtgørelser er følgende:

 

  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland
  • Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

 

I henhold til færdselsloven skal der årligt ske en regulering af en række beløb på kørekortområdet. Færdselsstyrelsen regulerer satserne, mens kommunerne foretager opkrævning af beløbene. 

 

Ifølge færdselsloven og færdselslov for Grønland skal motordrevne køretøjer være dækket af en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger samt tingskade. Dette regulerer bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb og bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland.

 

Arrangører af motorløb på bane skal tegne en forsikring til dækning af skader, der kan opstå i forbindelse med motorløbet. Dækningsbeløbet bliver reguleret i bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.

De fire bekendtgørelser forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. 

Høringsfristen er den 18. november 2020.