Colourbox

Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med aflivning af mink

Publiceringsdato: 09/11/2020
I perioden fra den 7. november 2020 til og med den 20. november 2020 er grænsen for den daglige køretid øget samt reglerne om ugehvil sat ud af kraft for de førere som udfører national godstransport af materiel til minkbesætninger i Danmark.

For at forebygge chaufførmangel i forbindelse med aflivningen af mink i Danmark er der på køre- og hviletidsområdet meddelt en midlertidig undtagelse i medfør af artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 561/2006 (køre- og hviletidsforordningen) med følgende indhold:


”I perioden fra den 7. november 2020 til og med den 20. november 2020 er grænsen for den daglige køretid, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 6, stk. 1, ændret fra 9 timer til 10 timer. I samme periode er reglerne om ugehvil (dvs. om afholdelse af det såkaldte regulære ugehvil på mindst 45 timer og reducerede ugehvil på mindst 24 timer, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6), sat ud af kraft.


Den midlertidige undtagelse gælder alene for godstransport til minkbesætninger i Danmark, hvor der transporteres materiel (som f.eks. aflivningsvogne), der skal anvendes til at løse opgaven med aflivning af mink som følge af COVID-19 situationen”.


Dette betyder, at de omfattede førere i ovennævnte periode kan have en daglige køretid på op til 10 timer og kan undlade at afholde deres ugentlige hviletid.

Det betyder også, at reglerne om ugentlige køretid, 2 ugers køretid, afholdelse af pause og daglige hviletid, fortsat skal overholdes.


For så vidt angår kørslen med de aflivede dyr er det styrelsens opfattelse at denne vil være undtaget efter køre- og hviletidsbekendtgørelsens § 2, litra n.

Tag dokumentationen med

Vi anbefaler, at du henter og printer Færdselsstyrelsens meddelelse om midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet.


På den måde kan du altid fremvise dokumentation for, at grænsen for den daglige køretid er øget samt reglerne om ugehvil sat ud af kraft, hvis du som fører udfører den kørsel der er omfattet af den midlertidige undtagelse.


Meddelelsen kan hentes i dansk pdf-version herunder:

 

Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet

I perioden fra den 7. november 2020 til og med den 20. november 2020 er grænsen for den daglige køretid øget samt reglerne om ugehvil sat ud af kraft for de førere som udfører national godstransport af materiel til minkbesætninger i Danmark.