Colourbox

Retningslinjer for udførelse af syn af køretøjer i de syv nordjyske kommuner

Publiceringsdato: 11/11/2020
Syn af køretøjer anses ikke som en samfundskritisk opgaver, og derfor er de skærpede retningslinjer gældende for synsvirksomheder, som opererer i de syv berørte kommuner.

Den 6. november meddelte regeringen skærpede restriktioner i syv nordjyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brøderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læse Kommune. 

Færdselsstyrelsen kan på baggrund af udmeldingen orientere om, at syn af køretøjer ikke kan anses som en samfundskritisk opgave, og de skærpede retningslinjer vil derfor også være gældende for synsvirksomheder, som opererer i de berørte kommuner. 

Det er fortsat muligt at foretage syn af køretøjer, hvis de skærpede restriktioner kan overholdes

Dette betyder, at det kan være nødvendigt for en synsvirksomhed, som opererer i de berørte kommuner, at skulle lukke et synssted såfremt synsvirksomheden ikke kan bemande synsstedet med personale, som har bopæl i samme kommune som synsstedets placering. 

Såfremt en synsvirksomhed har mulighed for at bemande et synssted med personale, som ikke skal krydse en kommunal grænse i de berørte kommuner, så kan synsvirksomheden fortsat holde synsstedet åbent.

Såfremt en synsvirksomhed bliver berørt af de skærpede restriktioner, og ikke har mulighed for at holde et synssted åbent, kan Færdselsstyrelsen orientere om, at der vil blive oprettet en særlig hjælpepakke for virksomheder der opererer i de nordjyske kommuner. Her vil det være muligt for en virksomhed at søge om kompensation, hvis de opfylder kriterierne herfor.