Colourbox

Fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet

Publiceringsdato: 17/12/2020
Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet om førerens indkvartering og muligheden for at vende hjem.
Som led i Vejpakken har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget en række ændringer på køre- og hviletidsområdet, der trådte i kraft den 20. august 2020.  

Derfor er Færdselsstyrelsen i gang med at opdatere ”Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet”, således at ændringerne til køre- og hviletidsreglerne bliver indarbejdet i vejledningen.

Det har vist sig, at det særligt er to ændringer af køre- og hviletidsreglerne, der giver anledning til spørgsmål fra branchen, nemlig de nye regler om førerens indkvartering og muligheden for at vende hjem. 

Færdselsstyrelsen har derfor på vores hjemmeside offentliggjort de første bidrag til fortolkningen af de nye regler om førerens indkvartering og muligheden for at vende hjem samt en række spørgsmål og svar. I takt med at der modtages nye fortolkningsbidrag, herunder fra EU-Kommissionen, vil disse blive indarbejdet.