Colourbox

Gyldigheden på en række kort og beviser bliver forlænget

Publiceringsdato: 27/01/2021
For fortsat at sikre vareforsyningen og forebygge chaufførmangel bliver gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet forlænget.

I medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og efter forhandling med transportministeren, er der udstedt ny bekendtgørelse som yderligere forlænger gyldigheden af visse kort og beviser inden for vejtransportområdet. 

Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden fra 1. januar til 1. marts 2021 forlænges til den 1. marts 2021  – dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser:


  • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer
  • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse  førere af køretøjer i vejtransport
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods
  • Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter 
 

Bekendtgørelse

Nr. 2021/82

Bekendtgørelse om særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis, sikkerhedsrådgiverbevis, kørekort med kørelærergodkendelse og særtransportlegitimationskort til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Gældende fra

27/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 2021.