Colourbox

Ændret kørekortsbekendtgørelse skal hjælpe i kampen mod vanvidskørsel

Publiceringsdato: 03/02/2021
Færdselsstyrelsen har netop sendt et udkast til en ændring af kørekortbekendtgørelsen i høring. Det sker på baggrund af den aftale regeringen indgik om en skærpet indsats mod vanvidskørsel med en bred kreds af Folketingets partier i 2020.

Ifølge den politiske aftale om bekæmpelse af vanvidskørsel, skal et kørekort kunne inddrages, hvis føreren af bilen bliver sigtet for en overtrædelse, der er omfattet af begrebet vanvidskørsel, og hvor betingelserne for en ubetinget frakendelse af førerretten foreligger. Begrebet vanvidskørsel indebærer blandt andet ulovlig kap- og væddekørsel.

 

Færdselsstyrelsen sender derfor et udkast med ændringer til kørekortsbekendtgørelsen i høring.

 

Formålet med udkastet til bekendtgørelsen er at udvide de tilfælde, hvor politiet midlertidigt skal inddrage kørekortet til også at omfatte tilfælde, hvor føreren sigtes for særlig hensynsløs kørsel eller overskridelse af hastighedsgrænserne ved eksempelvis at køre med 200 km/t eller derover.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 15. marts 2021.