Christoffer Askman

Taxi-uddannelse: Færdselsstyrelsen finder og retter fejl i Multitest

Publiceringsdato: 03/02/2021
Fejl i Multitest betyder, at der fra 1. januar 2018 til 28. januar 2021, er kursister som fejlagtigt har bestået den teoretiske prøve til taxi-kvalifikationsuddannelsen. Fejlen er ved at blive rettet og får ikke konsekvenser for omfattede chauffører.

Færdselsstyrelsen har 28. januar 2021 opdaget en fejl i systemet Multitest, som ejes og driftes af TUR (Transporterhvervets Uddannelser).

 

Der er tale om en fejl i den algoritme, som laver en automatisk sammentælling af en kursists prøvesvar og efterfølgende konkluderer, hvorvidt den enkelte prøve er bestået eller ej.

 

Fejlen medfører, at systemet ikke tæller antallet af korrekte/ukorrekte svar i den teoretiske prøve til taxikvalifikationsuddannelsen korrekt.

 

Fejl berører prøver fra januar 2018 og frem

Den berørte algoritme i Multitest blev implementeret i forbindelse med ikrafttrædelse af den ny taxilov 1. januar 2018.

 

Fejlen har eksisteret siden algoritmen blev implementeret, og der er derfor indehavere af taxi-kvalifikationsuddannelsesbeviser som fejlagtigt har fået oplyst, at de har bestået den teoretiske prøve. På baggrund af det fejlagtige prøveresultat har Færdselsstyrelsen modtaget og behandlet ansøgninger om chaufførkort.

 

I perioden fra 1. januar 2018 frem til 28. januar 2021 har Færdselsstyrelsen godkendt 10.617 chauffører på baggrund af en taxikvalifikationsuddannelse gennemgået i perioden. Færdselsstyrelsen kan ikke sige, hvor mange af disse chauffører der fejlagtigt har bestået prøven.

 

Chauffører kan trygt køre videre

Færdselsstyrelsen har umiddelbart efter opdagelsen af fejlen lavet en vurdering af dens mulige konsekvenser.

 

I den forbindelse har styrelsen både vurderet eventuelle konsekvenser for berørte chauffører, samt om der har været færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser på baggrund af fejlen.

 

Færdselsstyrelsen vurderer på den baggrund, at der ikke er færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser og dermed ikke grundlag for, at tilbagekalde chaufførkort eller forlange at den teoretiske prøve gennemføres på ny.

 

Fejlen får derfor ikke konsekvenser for de personer der har gennemgået kvalifikationsuddannelsen i perioden og/eller har ansøgt om, og fået udstedt et chaufførkort.

 

Chauffører som har gennemgået kvalifikationsuddannelsen i denne periode kan rette henvendelse til Færdselsstyrelsen, hvis de ønsker at få oplyst det faktiske resultat for deres teoretiske prøve.

 

Samtidig tilbyder Færdselsstyrelsen, at berørte chauffører kan henvende sig til styrelsen, hvis de ønsker at modtage uddannelsesmaterialet på ny. I så fald afholder styrelsen de forbundne udgifter.

 

Fejl rettet inden for 14 dage

Fejlen forventes at være rettet i løbet af 7 til 14 dage, og frem til fejlen er rettet gennemføres de teoretiske prøver som planlagt, dog med den ændring, at Færdselsstyrelsen manuelt gennemgår prøvesvarene og efterfølgende fremsender prøveresultatet til kursistens e-Boks .