Colourbox

Borgere fra Storbritannien, Nordirland, Gibraltar, Guernsey og Jersey kan nu ombytte deres kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve

Publiceringsdato: 25/03/2021
Borgere fra Storbritannien, Nordirland, Gibraltar, Guernsey og Jersey kan nu ansøge om at få ombyttet deres kørekort til et dansk kørekort til kategori B (almindelig bil), uden krav om at ansøger skal bestå en kontrollerende køreprøve.

Den 1. januar 2021 udtrådte Storbritannien af EU. I forbindelse med udmeldelsen har Storbritannien, Nordirland, Gibraltar, Guernsey og Jersey ansøgt om optagelse i gruppe-1 ordningen om ombytning af kørekort uden aflæggelse af kontrollerende køreprøve.


Storbritannien, Nordirland, Gibraltar, Guernsey og Jersey er blevet optaget på Færdselsstyrelsens liste over gruppe 1-lande, og opfylder dermed betingelserne i bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.


Der gøres i den forbindelse særligt opmærksom på, at Storbritannien her specifikt dækker over landene England, Skotland og Wales.

 

Borgere, der har et kørekort udstedt i Storbritannien, Nordirland, Gibraltar, Guernsey og Jersey, kan dermed ansøge om at få ombyttet kørekortet til et tilsvarende dansk kørekort til kategori B (almindelig bil) uden at skulle bestå en kontrollerende køreprøve.

 

Indehavere af af et kørekort udstedt i Storbritannien, Nordirland og Gibraltar før 1. januar 2021 kan benytte dette kørekort til kørsel i Danmark i op til 180 dage efter 1. januar 2021 eller 180 dage efter betingelsen om sædvanlig bopæl er opfyldt. Herefter er der krav om ombytning til et dansk kørekort. Ombytning sker uden aflæggelse af kontrollerende køreprøve, men skal vedlægges en tro- og love erklæring om, at førerretten ikke er frakendt, begrænset eller inddraget.

 

For indehavere af et kørekort udstedt i Storbritannien, Nordirland og Gibraltar udstedt efter 1. januar 2021 kan kørekort ombyttes til et dansk kørekort til kategori B (almindelig bil) uden kontrollerende køreprøve. Der skal vedlægges en erklæring på tro og love.

 

Ansøgeren skal afgive en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år. Førerretten må i øvrigt ikke være begrænset eller givet på særlige vilkår.

 

Erklæringerne er udfærdigede blanketter, som findes hos Borgerservice i landets kommuner i en dansk og engelsk udgave. Disse skal udfyldes af ansøgeren i forbindelse med indlevering af ansøgningen.