Colourbox

Høring: Færdselsstyrelsen justerer gebyrsatsen for udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort

Publiceringsdato: 25/03/2021
Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i høring. Høringsfristen udløber den 21. april 2021.

Bekendtgørelsesudkastet har til formål at regulere gebyrsatsen for udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort. Med bekendtgørelsen forventes gebyret at stige fra 800 kr. til 1.470 kr. 

 

Færdselsstyrelsen præciserer i bekendtgørelsen, at afgiften for behandling af ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i biler også omfatter fornyelse og ændring af en tilladelse.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2021. Høringsfristen er den 21. april 2021.