Høring: Færdselsstyrelsen regulerer bekendtgørelsen om forsøgsordningen med selvkørende enheder

Publiceringsdato: 01/03/2021
Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om forsøg med selvkørende enheder og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i høring.

Formålet med bekendtgørelsesudkastene er at fastsætte tekniske krav til de selvkørende enheder og gebyrsatsen for sagsbehandling i forbindelse med forsøgsordningen. 

De tekniske krav, der bliver reguleret i bekendtgørelsen, er: 

  • Hastighed
  • Vægt og dimensioner
  • Lygter
  • Tilkobling
  • Påskrifter
  • Kamera

 

Bekendtgørelsen om forsøg med selvkørende enheder stiller desuden krav til den fysiske person, der har til ansvar at overtage føringen af den selvkørende enhed. Yderligere stiller bekendtgørelsen krav til tilladelsesindehaveren samt krav til ansøgning om tilladelse.

 

I udkastet til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet bliver gebyret for behandling af ansøgninger fastsat til en timesat på 822 kr.


Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. juli 2021. Høringsfristen er den 29. marts 2021.