Colourbox

Høring: Ny bestemmelse om udveksling af oplysninger om kvalifikationsbeviser med andre EU- og EØS-lande

Publiceringsdato: 31/03/2021
Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport i høring.

Bekendtgørelsesudkastets formål er at  implementere bestemmelse om medlemsstaternes udveksling af oplysninger om udstedte og tilbagetrukne kvalifikationsbeviser i direktiv 2018/645/EU.


Færdselsstyrelsen indsætter derfor i bekendtgørelsesudkastet en bestemmelse om, at styrelsen elektronisk skal udveksle oplysninger med de kompetente myndigheder i andre EU- og EØS-lande om udstedte eller tilbagetrukne beviser for gennemført kvalifikationsuddannelse for bus- og godschauffører samt oplysninger om administrative procedurer vedrørende beviserne.


Det sker med henblik på at kontrollere overholdelsen af de regler, der er fastsat for at gennemføre De Europæiske Fællesskabers direktiv om grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej.


Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 23. maj 2021. Høringsfristen er den 28. april 2021.