Colourbox

Nye minimumstimesatser for chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport

Publiceringsdato: 16/03/2021
Transportministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport.

Minimumstimesatserne for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport reguleres årligt i henhold til satsreguleringerne i de retningsgivende overenskomster på gods- og buskørselsområdet.

 

Minimumstimesatserne i bekendtgørelsens § 2, stk. 2-4, skal reguleres til 1. marts 2021, da reguleringen følger tidspunkterne for satsreguleringen i de mest repræsentative overenskomster.


Ændring af minimumstimesatser:

  • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel med gods eller vejdelen af kombineret transport, udgør 168,56 kr.
  • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører buscabotagekørsel, udgør 168,31 kr.
  • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører turistkørsel, udgør 173,65 kr.

 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. marts 2021.

Bekendtgørelse

Nr. 2021/250

Bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport

Gældende fra

01/03/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. marts 2021.