Colourbox

Nye regler om inddragelse af kørekortet som led i den skærpede indsats mod vanvidskørsel

Publiceringsdato: 30/03/2021
Færdselsstyrelsen har netop udstedt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort. Baggrunden for bekendtgørelsen er den aftale, som regeringen indgik i 2020, om en skærpet indsats mod vanvidskørsel.
Ændringen af kørekortbekendtgørelsen betyder, at dit kørekort nu kan inddrages, hvis du som fører bliver sigtet for en overtrædelse, der er omfattet af begrebet vanvidskørsel, og hvor betingelserne for en ubetinget frakendelse af førerretten foreligger. Begrebet vanvidskørsel indebærer blandt andet ulovlig kap- og væddekørsel. 

Bekendtgørelsen udvider derfor de tilfælde, hvor politiet midlertidigt skal inddrage kørekortet, til også at omfatte tilfælde, hvor føreren sigtes for særlig hensynsløs kørsel eller overskridelse af hastighedsgrænserne ved eksempelvis kørsel med 200 km/t eller derover. 

De nye regler i kørekortbekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2021. 
 

Bekendtgørelse

Nr. 2021/548

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

31/03/2021

Bekendtgørelse træder i kraft den 31. marts 2021.