Colourbox

Vejledningsperioden udløber for kontrol af lønvilkår i forbindelse med cabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport

Publiceringsdato: 26/03/2021
Færdselsstyrelsen og politiet har i årets første 3 måneder anvendt en vejledende tilgang i forbindelse med kontrol af nye regler for lønvilkår. Den 1. april 2021 udløber vejledningsperioden.

Vejledningsperioden for kontrol af nye regler for lønvilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport udløber den 1. april 2021.


Det betyder, at politiet og Færdselsstyrelsen fra den 1. april 2021 håndhæver de nye regler for lønvilkår på ordinær vis. Det kan derfor medføre en bøde ved overtrædelse af bestemmelserne om aflønning, registrering og dokumentationskrav.

 

De nye regler om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport indebærer blandt andet, at virksomheden skal betale chaufføren en minimumstimesats, når der udføres cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport, at kørslen skal registreres og at der ved kontrol skal forevises dokumentation.