Christoffer Askman

OPDATERET – nyhed trukket tilbage: Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til 11 kg´-reglen i godskørselsloven

Publiceringsdato: 31/03/2021
Præcisering af anvendelsesområdet for 11 kg’–reglen, der er afgørende for, om man som virksomhed, der kører godskørsel for fremmed regning, skal have en varebilstilladelse.

OPDATERING

Færdselsstyrelsen har efter nyhedens udgivelse modtaget yderligere henvendelser i forbindelse med fortolkning af 11 kg-reglen, som styrelsen nu undersøger. Derfor er nyheden her trukket tilbage.


Som led i implementeringen af varebilsordningen har man i lov nr. 735 af 8. juni 2018 oplistet en række bestemmelser vedrørende betingelserne for udstedelse af varebilstilladelser, der trådte i kraft den 1. juli 2019.

Der blev bl.a. fastsat en bagatelgrænse for, hvornår virksomheder, der kører godskørsel for fremmed regning skal have en varebilstilladelse. En virksomhed skal have tilladelse til at køre godskørsel for fremmed regning i varebil, når virksomheden fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods.

Færdselsstyrelsen har på varebilskrav.dk offentliggjort et fortolkningsbidrag af 11 kg’-reglen i godskørselslovens §1 stk. 2. Det fremgår her, at man som virksomhed er omfattet af kravet om tilladelse, hvis man udfører transport af gods til en kunde/modtager, når fragten sker på baggrund af én bestilling/ordre, uanset at antallet af bestilte varer gør, at ordren pakkes i flere poser/sække/kasser, såfremt godset samlet set vejer over 11 kg.