Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Publiceringsdato: 03/06/2021
Færdselsstyrelsen har netop ændret bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelsens formål er blandt andet at præcisere kompetente myndigheder inden for de enkelte områder af ADR-konventionen.

Med den nye ændringsbekendtgørelse præciseres det, hvilke myndigheder der er kompetente inden for de enkelte områder af ADR-konventionen. Myndighedsbeføjelserne er blandt andet præciseret i forhold til klassificering af farligt gods og emballager.

 

Ændringsbekendtgørelsen præciserer derudover, at Færdselsstyrelsen fører kontrol med overholdelse af bekendtgørelsen i henhold til færdselslovens § 82, stk. 8. Det betyder, at Færdselsstyrelsen fremadrettet fører kontrol med virksomheder, der udfører vejtransport af farligt gods.

 

Derudover implementerer ændringsbekendtgørelsen et ændringsdirektiv til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF. Der er derfor foretaget en opdatering af fodnoten til bekendtgørelsens titel.

 

Endelig er transport af farligt gods, der udføres med køretøjer, som tilhører danske væbnede styrker samt køretøjer, som disse er ansvarlige for, undtaget fra bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse

Nr. 2021/1083

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.