Colourbox

Opdatering af Vejledning om syn af køretøjer

Publiceringsdato: 11/06/2021
Vejledning om syn af køretøjer blev udgivet i december 2020. Nu opdaterer Færdselsstyrelsen den med nogle nødvendige nye ting.

Den nye lov om afgifter på biler betyder, at CO2-udslip benyttes som en afgiftsparameter. Instruktion i denne forbindelse er indsat – bl.a. om at for elbiler skal CO2-udslippet angives til ”0”. 


Lastbil med lille lasteevne (f.eks. lastbil med stor kran) kan efter ønske fra fremstilleren godkendes med anvendelsen Godstransport i stedet for Særlig anvendelse. Når lastbilen bliver godkendt til godstransport, får den lov at køre med påhængsvogn, hvilket den ellers ikke må, når den er godkendt til særlig anvendelse. Til gengæld skal der betales vejbenyttelsesafgift for bilen. 


Det præciseres, at når køretøjer bliver ”toldsynet”, består synet af to separate syn – dels selve toldsynet og dels registreringssynet. Dette har betydning, når synsvirksomheden foretager indberetning til e-syn.


Dertil er foretaget enkelte præciseringer i Vejledningen omkring buffertanke, tilkoblingsanordning (medtages ikke ved måling af længde på motorkøretøjer) og periodisk syn af udenlandsk registrerede køretøjer.