Colourbox

Høring: Færdselsstyrelsen sender bekendtgørelse om særtransport i høring

Publiceringsdato: 12/07/2021
I forbindelse med at Vejdirektoratet pr. 1. oktober overtager ansvaret for udstedelse af tilladelser til særtransport, sender Færdselsstyrelsen et bekendtgørelsesudkast om særtransport i høring. Høringsfristen er den 6. august 2021.

Som følge af at Vejdirektoratet overtager ressortområdet, er der behov for en række konsekvensændringer i bekendtgørelsen om særtransport. Samtidig foretages der en sammenskrivning af tidligere ændringer til bekendtgørelsen, således at der udstedes en ny hovedbekendtgørelse.

Baggrund for ændringerne

Som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af 15. december 2020 bliver en række færdselsopgaver overdraget fra politiet til Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet. Opgaverne der ligger under Justitsministeriets ressort i dag, vil blive overdraget til Transportministeriets ressort pr. 1. oktober 2021. Ressortoverdragelsen omfatter blandt andet opgaven med at udstede særtransporttilladelser, som fremover vil blive varetaget af Vejdirektoratet.