Colourbox

Færdselsstyrelsen digitaliserer takografkortområdet

Publiceringsdato: 01/09/2021
Færdselsstyrelsen overtager pr. 1. oktober 2021 en række opgaver fra politiet – herunder ansøgninger og udstedelse af takografkort. I den forbindelse digitaliserer Færdselsstyrelsen området.

Overdragelsen af de nye opgaver fra politiet betyder, at det pr. 1. oktober 2021 er Færdselsstyrelsen, der udsteder takografkort til brug i køretøjer med digital eller intelligent takograf. Alle tunge køretøjer har en takograf, som bruges til at registrere førerens køre-/hviletid.

 

I forbindelse med overdragelsen digitaliserer Færdselsstyrelsen området, hvilket betyder, at virksomheder, værksteder og den enkelte chauffør får mulighed for at ansøge om sit nye virksomhedskort, værkstedskort eller førerkort digitalt. Branchen har længe og flere gange udtrykt ønske om digitalisering, hvilket Færdselsstyrelsen nu imødekommer.

 

Derfor bliver ansøgningsprocessen nu digitaliseret, så man slipper for at møde fysisk op. Det betyder, at chaufføren, virksomheden og værkstedet kan ansøge om sit kort, hvor det passer dem og på alle tider af døgnet.

 

Det gælder også for ansøgere med bopæl på Færøerne, at de kan ansøge digitalt.

 

Hvordan søger jeg digitalt?

Færdselsstyrelsen er i gang med at udarbejde en vejledningsvideo til førerkortsansøgningen, hvor det fremgår, hvor nemt og hurtigt den digitale fremgangsmåde er. Der vil komme mere information ud direkte til branchen og på styrelsens hjemmeside om, hvordan man søger.

 

Stadig mulighed for fysisk bestilling af takografkort

Færdselsstyrelsen er opmærksom på, at nogle fortsat vil have et ønske om at kunne ansøge ved fysisk fremmøde. Derfor opretter styrelsen flere ekspeditionssteder, hvor man kan bestille kortene fysisk.

 

For at sikre bemanding og indretning af ekspeditionsstederne, så de i videst muligt omfang matcher de behov, der er hos branchen, har Færdselsstyrelsen før sommerferien forhørt sig til ønsker omkring åbningstider og i hvilken grad, man forventer at benytte de digitale ansøgningsmuligheder. Færdselsstyrelsen har fået mange gode input, som er blevet brugt i forbindelse med planlægningen.

 

Færdselsstyrelsen opretter tre ekspeditionssteder i Danmark, hvor man fortsat kan ansøge om kortene fysisk. De tre lokationer er Kolding, Aalborg og hovedstadsområdet.

 

Færdselsstyrelsen melder de tre adresser ud, når aftaler med udlejere er helt på plads.

 

Åbningstider

De tre ekspeditionssteder, hvor man kan bestille takografkort ved fysisk fremmøde, får følgende åbningstider*:

 

Mandag kl. 9.00 - 12.00
Tirsdag kl. 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag Kl. 14.00 - 17.00
Fredag kl. 09.00 - 12.00


(* Nyheden er blevet opdateret 29.11.2021 med nye åbningstider, for at undgå misforståelser og forvirring).

Lukkedage i forbindelse med overdragelsen

I forbindelse med ressortoverdragelsen vil der blive holdt enkelte lukkedage på ekspeditionsstederne i forbindelse med, at medarbejderne skal introduceres til nye it-systemer mm. På dagene vil Færdselsstyrelsens telefoner også være lukkede. Det drejer sig om fredag den 1. oktober 2021, mandag den 4. oktober og tirsdag den 5. oktober 2021.

 

Du kan dog under alle omstændigheder søge digitalt fra den 1. oktober 2021 og Færdselsstyrelsens medarbejdere vil påbegynde sagsbehandlingen af de digitale ansøgninger allerede den 4. oktober.