Colourbox

Færdselsstyrelsen står fremover for afvikling af kørelærerprøver

Publiceringsdato: 09/09/2021
Når Færdselsstyrelsen 1. oktober overtager politiets opgaver inden for kørekortområdet, får styrelsen også ansvaret for Prøvekommissionen, der står for afholdelse af kørelærerprøver.

I dag har Færdselsstyrelsen ansvaret for reglerne for kørelæreruddannelse, beskikkelse af medlemmer til Prøvekommissionen samt udarbejdelse af kørelærernes forprøve mm. 

I forbindelse med ressortoverdragelsen 1. oktober 2021 vil Færdselsstyrelsen fremover også få ansvaret for selve Prøvekommissionen, der står for afvikling af kørelærerprøver, samt for selve godkendelsen af den enkelte kørelærer. 

Kørelærerprøverne består af en skriftlig forprøve og en afsluttende prøve. 

Få ændringer af prøvekommissionen

Færdselsstyrelsen begynder allerede i november/december 2021 at afvikle de afsluttende prøver og vil føre ordningen videre uden væsentlige ændringer. Det gælder også i forhold til den geografiske placering af prøverne.

Kørelærernes afsluttende praktiske prøver bliver i dag holdt to gange om året – i maj/juni og november/december. Det vil de fortsætte med. 
De afsluttende prøver er fordelt over hele landet og består af tre delprøver, mens de skriftlige forprøver holdes to gange om året et centralt sted i landet. 

Færdselsstyrelsen vender snarest muligt tilbage med yderligere information om prøvernes afvikling.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen for de kommende afsluttende prøver i november/december 2021 er 15. oktober 2021. Tilmeldingsfristen for den kommende forprøve i december er 1. december 2021. 

Færdselsstyrelsen vender tilbage med yderligere oplysninger om tilmeldingsfrister og kontaktoplysninger til forprøver og afsluttende prøver fremover.

Klagesager

I forbindelse med at Færdselsstyrelsen overtager prøvekommissionen, vil klagesager omkring prøvekommissionens  afgørelser fremover blive varetaget af Trafikstyrelsen.