Colourbox

Første køreprøver frigives fredag den 17. september

Publiceringsdato: 16/09/2021
Fra fredag, den 17. september frigiver Færdselsstyrelsen de første køreprøver i oktober. Derfor lanceres en nærmere plan for frigivelse af prøverne.

Fra fredag, den 17. september 2021 begynder Færdselsstyrelsen at frigive køreprøver på www.koreprovebooking.dk. Den nærmere plan for, hvordan og på hvilke tidspunkter, prøverne bliver frigivet, er nu tilgængelig. De prøver, der kan bookes, gælder fra 6. oktober. 

Planen kan du se her:

Nordsjælland Fredag d. 17/9, kl. 7.00
Østjylland Fredag d. 17/9, kl. 13.00
Kronjylland

Fredag d. 17/9, kl. 16.00

Fyn

Mandag d. 20/9, kl. 21.00 - teori

Mandag d. 20/9, kl. 21.10 - praktiske prøver

Syd- og Sønderjylland Tirsdag d. 21/9, kl. 13.00
Nordjylland Tirsdag d. 21/9, kl. 15.00
Sydsjælland og Lolland-Falster

Onsdag d. 22/9, kl. 7.00 - teori

Onsdag d. 22/9, kl. 7.10 - praktiske prøver

Midtsjælland

Onsdag d. 22/9, kl. 8.00 - praktiske prøver

Onsdag d. 22/9, kl. 8.10 - teori

Vestjylland Onsdag 22/9, kl. 13.00
København Nord Onsdag d. 22/9, kl. 17.00
København Syd Onsdag d. 22/9, kl. 17.15

Frigivelse af de første køreprøver- sådan vil det foregå

Frigivelse af køreprøver har været på pause pga. systemopdateringer i forbindelse med overdragelsen til Færdselsstyrelsen. Systemet er nu klart til at frigive køreprøver igen.  

Færdselsstyrelsen er opmærksomme på, at mange sidder klar til at booke prøver. For at undgå at overbelaste koreprovebooking.dk vil prøverne blive frigivet i mindre klumper over de næste dage. 
Herefter vil der løbende blive frigivet flere prøver, så pausen hurtigt indhentes.  

I starten kan der opstå lidt uregelmæssigheder i forbindelse med frigivelse af prøver. Uregelmæssighederne vil dog ikke have nogen indvirkning på antallet af prøver, der bliver frigivet - kun hvornår de bliver frigivet.

Der er lokationer, hvor adresserne endnu ikke er på plads. Her vil der blive frigivet prøver senere i takt med, at enten midlertidige eller varige adresser falder på plads.

Den nye planlægningsenhed for køreprøver

Den 1. oktober 2021 overtager Færdselsstyrelsen kørekortområdet fra politiet. I den forbindelse vil der ske ændringer af, hvordan prøverne planlægges. I dag planlægges prøverne decentralt i hver politikreds. Fremadrettet samles planlægningen i en central planlægningsenhed, som skal planlægge prøverne for hele landet. 

 

Den nye planlægningsenhed kommer til at bestå af 9 planlæggere (6, som er overdraget fra politiet og 3 nye) og en leder. Planlægningsenheden vil varetage planlægning for Færdselsstyrelsens samtlige 11 områder, og dermed kommer den enkelte planlægger til at varetage flere områder. 

I første omgang har Færdselsstyrelsen valgt at dele planlægningsenheden op i 2 hold, hvor det ene hold vil varetage planlægning øst for Lillebælt, og det andet hold vil planlægge vest for Lillebælt. 

I dag er der direkte kontakt til de enkelte planlæggere, men efter 1. oktober vil der være en fælles indgang til planlægningsenheden. Der bliver et fælles telefonnummer og en fælles mail, hvor planlægningsenheden kan kontaktes. 

Telefonerne er åbne mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9-12, hvor planlæggerne vil sidde klar til at afklare spørgsmål, der omhandler planlægning af prøver. Udenfor dette tidsrum kan enheden altid kontaktes på mail.

Det er allerede nu muligt at skrive, hvis du har generelle spørgsmål til den nye planlægningsenhed, og vi vil besvare så hurtigt som muligt. Den nye planlægningsenhed bliver først funktionsdygtig fra den 1. oktober, og derfor vil henvendelser om konkrete prøver først blive behandlet efter denne dato.

Kontaktoplysninger til planlægningsenheden

Mailadresse: planlaegning@fstyr.dk

Telefonnummer: Offentliggøres 30. september 

Åbningstider: man-tors mellem kl. 9-12