Colourbox

Gebyret på køreprøver stiger

Publiceringsdato: 27/09/2021
Når Færdselsstyrelsen overtager køreprøveafviklingen 1. oktober 2021 stiger gebyret på en række køreprøver. Det hævede gebyr skal bl.a. sikre serviceforbedringer for kørelærere og elever inden for 1-2 år.

Den 1. oktober 2021 træder bekendtgørelsen om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet i kraft.


Der er i vidt omfang tale om en videreførelse af de betalingsbeløb, der hidtil har været fastsat i færdselsloven. 

Ny pris på køreprøven

Prisen på køreprøver vil dog stige fra 600 kr. til 800 kr. Det sker grundet behovet for finansiering af de nødvendige meromkostninger forbundet med den ressortoverdragelse af kørekortområdet fra politiet til Færdselsstyrelsen, der blev besluttet som led i politiforliget i december 2020.

 

Gebyret vil fremover dække Færdselsstyrelsens udgifter til drift og udvikling af kørekortområdet. Samtidig vil gebyret løbende blive genberegnet, så det ikke genererer et overskud til Færdselsstyrelsen.

 

Udover gebyret på 800 kr., vil der også blive opkrævet en afgift på 200 kr. Afgiften skal medfinansiere de politiårsværk, der fastholdes i politiet efter overførslen af opgaverne.

 

Bekendtgørelsen udstedes på baggrund af lov nr. 1187 af 11. juni 2021 om ændring af færdselsloven (Omlægning af betalinger for køreprøve og kørekort m.v.), som træder i kraft den 1. oktober 2021.

Bekendtgørelse

Nr. 2021/1842

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet

Gældende fra

01/10/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021.