Christoffer Askman

Høring: Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om eftermontering af visse partikelfiltre i høring

Publiceringsdato: 13/09/2021
Som led i indførelse af miljøzoner med skærpede krav til dieselbiler, stiller Færdselsstyrelsen i bekendtgørelsesudkastet betingelser for godkendelse af de partikelfiltre, der kan eftermonteres på visse person- og varebiler.

Med lov nr. 590 af 13. maj 2019 blev der etableret hjemmel for kommunerne til at indføre miljøzoner med skærpede miljøkrav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler. Frem mod 1. juli 2025 vil der ske en trinvis stramning af kravene til lastbiler, busser og varebiler, der anvendes i miljøzonerne.

 

Bekendtgørelsesudkastet fastsætter betingelserne for godkendelsen af partikelfiltre, der eftermonteres på person-og varebiler, som er godkendt efter Euro 4, Euro IV eller lavere eurinormer.

 

Godkendelsesproceduren i bekendtgørelsesudkastet sondrer mellem partikelfiltre, der måtte være godkendt i medfør af bekendtgørelsen om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter, og partikelfiltre, der ikke måtte være godkendt i medfør af den nævnte bekendtgørelse. De nærnere betingelser for  godkendelsen af partikelfiltret afhænger således af, hvilken kategori partilkelfilteret tilhører, og følger af bilag 1 til bekendtgørelsesudkastet.

 

Derudover stiller bekendtgørelsesudkastet krav til montøren af partikelfiltret, der skal attestere, at partikelfiltret er monteret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

 

Det følger endeligt af bekendtgørelsesudkastet, at før køretøjet kan godkendes med det eftermonterede partikelfilter,  skal køretøjet fremstilles til syn efter monteringen har fundet sted.

 

Høringsfristen udløber den 11. oktober 2021.