Colourbox

Nye fortolkningsbidrag til køre- og hviletidsområdet

Publiceringsdato: 22/09/2021
Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet om ugehvil ved international godstransport, forbud mod ”lange” hvil i køretøjet, muligheden for at vende hjem og force majeure.

Som led i Vejpakken har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget en række ændringer på køre- og hviletidsområdet.


Derfor er Færdselsstyrelsen i gang med at opdatere ”Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet”, således at ændringerne til køre- og hviletidsreglerne bliver indarbejdet i vejledningen.


Grundet usikkerhed omkring fortolkningen af de nye regler om ugehvil ved international godstransport, forbud mod ”lange” hvil i køretøjet, muligheden for at vende hjem og force majeure, har Færdselsstyrelsen offentliggjort nye fortolkningsbidrag på www.fstyr.dk og en række spørgsmål og svar. I takt med at der modtages nye fortolkningsbidrag, herunder fra EU-Kommissionen, vil disse blive indarbejdet.