Christoffer Askman

Frist for opsætning af prissammenligningsskilte udsættes

Publiceringsdato: 14/10/2021
Pr. 20. oktober 2021 skulle skilte, der sammenligner prisen på brændstof og andre drivmidler, være sat op på offentligt tilgængelige tankstationer og ladestandere. Men grundet utilstrækkeligt datagrundlag udsættes fristen for opsætningen af skiltene.

Færdselsstyrelsen udskyder fristen for opsætning af prissammenligningsskilte med et kvartal, da styrelsen efter 5. oktober 2021 har måtte konstatere, at der ikke er et tilstrækkeligt datagrundlag til at generere priserne til A4- og A6-prissammenligningsskiltene.


Som følge af bekendtgørelse 2021/1037 skulle skiltene have været sat op på offentligt tilgængelige tankstationer og ladestandere senest 20. oktober 2021. Udskydelsen betyder, at prissammenligningsskiltene i stedet skal være sat op senest 20. januar 2022, mens data til generering af skiltene skal være indberettet senest 5. januar 2022.


I den kommende periode vil Færdselsstyrelsen undersøge årsagerne til det begrænsede datagrundlag og i den forbindelse kontakte relevante aktører.  


Prissammenligningsskilte skal gøre prisen på drivmidler mere gennemsigtig

Bekendtgørelsen om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v. implementerer bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer og er udstedt med hjemmel i lov om ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler.


Bekendtgørelsen fastsætter, at der på et bredt udsnit af offentligt tilgængelige tankstationer og på offentligt tilgængelige ladestandere til opladning af elektriske køretøjer skal opsættes et prissammenligningsskilt, der viser gennemsnitlige priser for udvalgte fossile brændstoffer og alternative drivmidler pr. 100 km for udvalgte bilsegmenter.


I Færdselsstyrelsens vejledning til bekendtgørelsen beskrives de nærmere krav til opsætning af prissammenligninsskiltene og videregivelse af prisdata til brug for beregningerne bag prissammenligningsskiltene.


Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2021.
Vejledning

Vejledning om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler mv.

Vejledningen henviser til bekendtgørelse nr. 1037 af 28. maj 2021.

Bekendtgørelse

Nr. 2021/1037

Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Gældende fra

01/06/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2021.