Christoffer Askman

Høring: Ændringer i taxibekendtgørelsen

Publiceringsdato: 17/11/2021
Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel i høring. Høringsfristen er den 3. december 2021.
Formålet med bekendtgørelsesudkastet er primært at foretage de nødvendige ændringer som følge af forslag til lov om ændring af taxiloven (Dokumentationskrav til brug for tilsyn og danskkundskaber for chauffører, gebyrer samt overenskomstkrav for tilladelser i henhold til tidligere gældende lov om taxikørsel m.v.).

 

I bekendtgørelsesudkastet foretages der med afsæt i lovforslaget ændringer vedrørende sprogkrav, dokumentation til brug for tilsyn og dispensation fra tidspunktet for opfyldelsen af taxilovens § 10 om løn- og arbejdsvilkår. Ændringerne forudsætter, at lovforslaget vedtages og træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Herudover ønsker Færdselsstyrelsen at præcisere en række bestemmelser i taxibekendtgørelsen. Det præciseres bl.a. hvilke oplysninger Færdselsstyrelsen kan indhente fra politiet og skatteforvaltningen til brug ved bedømmelsen af taxilovens krav til vandel, god skik og gæld til det offentlige.  Herudover præciseres kørselskontorets pligter og strafbestemmelsen, og der foretages ændringer i  helbredskravene i taxibekendtgørelsens bilag 1.

 

Endelig er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer.

 

Høringsfristen er den 3. december 2021 og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.