Colourbox

Høring: En række gebyrer og afgifter på vejtransportområdet reguleres i 2022

Publiceringsdato: 30/11/2021
Færdselsstyrelsen har netop sendt et udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet i høring. Høringsfristen er den 6. december 2021.

Færdselsstyrelsen sender bekendtgørelsesudkastet i høring med formålet om at regulere styrelsens gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet. 

På følgende områder ændres gebyr- og afgiftssatserne:

  • Syn, omsyn eller toldsyn
  • Legitimationskort 
  • Varebilschaufføruddannelsesbeviser
  • Erhvervsmæssig persontransport
  • Godskørsel for fremmed regning
  • Kørselskontorer og uddannelsessteder
  • Godkendelse af motorkøretøjer m.v. og udpegelse som teknisk tjeneste

 

Høringsfristen er den 6. december 2021, og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. 

FAKTABOKS: Hvilke satser reguleres?

Syn, omsyn eller toldsyn
Satsen for syn, omsyn eller toldsyn justeres fra 21 kr. i 2021 til 17 kr. i 2022 som følge af lovforslag om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler m.v.). Ændringen forudsætter, at lovforslaget vedtages og træder i kraft 1. januar 2022.

 
Legitimationskort
Satsen for udstedelse, fornyelse og erstatning af legitimationskort til personer, der har gennemført uddannelse i at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter justeres fra 60 kr. i 2021 til 160 kr. i 2022.

 
Varebilschaufføruddannelsesbevis
Gebyret for udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af varebilschaufføruddannelsesbevis justeres fra 500 kr. i 2021 til 270 kr. i 2022.
 

Erhvervsmæssig persontransport

På taxiområdet lægges der med et nyt lovforslag om ændring af taxiloven op til, at afgiften for udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelse til at udføre erhvervsmæssig persontransport ændres til et gebyr pr. 1. januar 2022. Gebyret pr. tilladelse med gyldighed på op til 5 år vil være 885 kr. i 2022, mens gebyret pr. tilladelse med gyldighed over 5 år vil være på 1.770 kr. i 2022. Omlægningen fra afgift til gebyr forudsætter, at forslag til lov om ændring af taxiloven (L 19) vedtages og træder i kraft 1. januar 2022.

 
Godskørsel for fremmed regning
Gebyret for behandling af ansøgning om og udstedelse og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler hæves fra 1.450 kr. i 2021 til 2.530 kr. i 2022.

Gebyret for behandling af ansøgning om ændring af allerede udstedt tilladelse justeres fra 675 kr. i 2021 til 500 kr. i 2022 pr. påbegyndt time.
 

Kørselskontorer og uddannelsessteder

Gebyr efter regning for tilladelse til at drive kørselskontor, for godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kurser for taxichauffører samt godkendelse af uddannelser for varebilschauffører og kurser for varebilsvognmænd og udbydere heraf ændres fra 800 kr. pr. time i 2021 til 500 kr. pr. time i 2022.

 
Godkendelse af motorkøretøjer m.v. og udpegelse som teknisk tjeneste

Forventningerne til antallet af ansøgninger er nedjusteret markant siden etableringen af gebyrordningen i september 2020. Med udgangspunkt i forventningen om et yderst begrænset antal ansøgninger over de kommende år, vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at gebyrordningen finansierer Færdselsstyrelsens etableringsomkostninger i forbindelse med anmeldelsesordningen. Disse omkostninger vil i stedet blive finansieret af Færdselsstyrelsens almindelige bevilling, og gebyrordningen vil fremadrettet alene finansiere omkostninger i forbindelse med Færdselsstyrelsens sagsbehandlingsudgifter ved ansøgninger. Det medfører en justering af gebyrsatsen fra de nuværende 741 kr. til 631 kr. i 2022.