Colourbox

Ny praksis for dokumentation af egenkapital skal mindske sagbehandlingstiden

Publiceringsdato: 25/11/2021
For at mindske sagsbehandlingstiden hos Færdselsstyrelsen vil ansøgninger på vejtransportområdet fremover først blive behandlet, når alle oplysninger– herunder dokumentation for egenkapital – er indsendt.
Virksomheder skal dokumentere et egenkapitalskrav, når de ansøger om tilladelser til godskørsel for fremmed regning i lastbil eller varebil, ansøger om tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i bus samt ansøger om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil. 

Praksisændringen betyder, at ansøgere fremover skal kunne dokumentere egenkapitalskravet allerede ved ansøgningstidspunktet.

Egenkapitalskravet har hidtil været et af de sidste sagsskridt i forbindelse med sagsbehandlingen, og ansøgere har derfor ikke skullet have dokumentationen for egenkapitalskravet klar ved ansøgningstidspunktet. 

Den nye praksis betyder, at ansøgningen ikke vil blive sagsbehandlet, før dokumentationen for egenkapitalskravet er indsendt. Færdselsstyrelsen forventer, at praksisændringen vil mindske sagsbehandlingstiden for ansøgninger om tilladelser. 

Praksisændringen træder i kraft 15. december 2021.

De ansøgninger, der er indgivet og taget under behandling inden 15. december, bliver  viderebehandlet efter den tidligere praksis. Ansøgninger indsendt inden 15. december, men som først tages under behandling efter 15. december, vil følge den nye praksis.