Colourbox

Nye åbningstider på takografkortekspeditionerne

Publiceringsdato: 01/11/2021
Færdselsstyrelsen ændrer på takografekspeditionernes åbningstider, da behovet for fysisk ekspedition er mindre end forventet. Den nye digitale ansøgningsmodel har i den grad vundet indpas.

I forbindelse med at Færdselsstyrelsen overtog takografkortområdet den 1. oktober, blev der indført digitale ansøgningsmuligheder på området.

 

Det er derfor ikke længere nødvendigt at møde op personligt for at søge om henholdsvis førerkort, værkstedskort eller virksomhedskort. Færdselsstyrelsen har dog fastholdt muligheden for fysisk fremmøde på tre lokationer i henholdsvis Aalborg, København og Kolding.

 

Efter en måneds tid kan vi se, at de digitale ansøgningsblanketter er taget rigtig godt imod og bliver benyttet i stor stil.

 

Styrelsen har pr. 1. november modtaget i alt 2.322 ansøgninger om takografkort, og ud af disse har 2.074 været digitale ansøgninger - svarende til knap 90 %.

 

Der er løbende på ekspeditionsstederne blevet ført statistik over, hvornår på dagen de fysiske ekspeditioner finder sted, og på den baggrund har Færdselsstyrelsen besluttet at ændre på åbningstiderne, så de i højere grad afstemmes med det behov, der har vist sig.

 

Ændringerne medfører, at styrelsen i højere grad kan lægge kræfterne der, hvor ansøgningsmængden er størst, og samtidig sikre, at der stadig er god mulighed for fysisk fremmøde for de chauffører og virksomheder, der har behov for det.

 

De nye åbningstider, der er gældende fra 15. november 2021, er følgende:

 

Mandag 9-12

Tirsdag 9-12

Onsdag lukket

Torsdag 14-17

Fredag 9-12