skolevogn

Workshop om fremtidens køreprøveafvikling

Publiceringsdato: 12/11/2021
Færdselsstyrelsen har onsdag den 10. november, afholdt en workshop, hvor fremtidens køreprøveafvikling blev drøftet med en række kørelærerforeninger.
Hvordan løses problemerne på kørekortområdet bedst? Det forsøgte Færdselsstyrelsen onsdag den 10. november at blive klogere på og derfor havde styrelsen inviteret landets kørelærerforeninger til en workshop i Fredericia, hvor temaet var fremtidens køreprøveafvikling.

Otte kørelærerforeninger deltog i workshoppen, hvor formålet dels var at give kørelærerforeningerne en status på den første måned med køreprøveafvikling, men også at få input fra foreningerne til, hvordan styrelsen bedst kan løse udfordringerne på området og få skabt forbedringer på korte og den lange bane.

 ”Vi havde på workshoppen en god dialog med kørelærerforeningerne om de problemer, der i øjeblikket giver gener for deres medlemmer og deres elever. Vi har alle en interesse i, at området kommer til at være velfungerende og at udfordringerne bliver løst hurtigst muligt.”, fortæller vicedirektør for kørekortområdet, Brian Paust Nielsen.

Ovenpå workshoppen vil Færdselsstyrelsen nu påbegynde arbejdet med mange af de gode forbedringsforslag, der blev drøftet, så de kan blive omsat til handling.

”Vi har fået en masse gode inputs med fra mødet, som vi vil arbejde videre med og få omsat til handling. Vi har en målsætning om, at vi skal have styrket dialogen mellem Færdselsstyrelsen og kørelærerne yderligere og derfor håber vi også i fremtiden, at kørelærerne har lyst til at deltage i møder og workshops, da det er en god måde at få drøftet, hvad der fungerer godt og mindre godt på køreprøveområdet.”, siger Brian Paust Nielsen.