Colourbox

Nye udstationeringsregler for visse former for kørsel i Danmark samt ændringer til bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Publiceringsdato: 15/12/2021
Som led i implementering af Vejpakken har Færdselsstyrelsen udarbejdet en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udstationering af førere i Danmark. Ligeledes indebærer Vejpakken ændringer af køre- og hviletidsbekendtgørelsen.

Nye udstationeringsregler

Færdselsstyrelsen implementerer direktiv 2020/1057 i bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter.

Den nye bekendtgørelse fastsætter hovedsageligt vilkår for udenlandske virksomheder, der udstationerer førere i Danmark. Endvidere er der en enkelt bestemmelse, der vedrører danske virksomheder, som har udstationeret førere i andre EU- eller EØS-lande. 

Reglerne indebærer bl.a.:


  • En anmeldelsespligt for udenlandske virksomheder forud for udstationeringens start i Danmark
  • En oplysningspligt for udenlandske virksomheder under og efter udstationeringen
  • Vilkår for aflønning af føreren for en udenlandsk virksomhed efter fastsatte minimumstimesatser
  • Danske virksomheders pligt til at indgive oplysninger til Færdselsstyrelsen på baggrund af manglende overholdelse af oplysningspligten til myndighederne i et andet EU- eller EØS-land, hvortil virksomheden har haft udstationeret førere.

 

Køre- og hviletidsbestemmelserne

Med direktiv 2020/1057 ændres kontroldirektivet (direktiv 2006/22/EF). Som led i implementeringen ændres bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.

Ændringerne indebærer bl.a.:

 

  • Fastsættelse af at Færdselsstyrelsen er koordinerende organ i henhold til kontroldirektivet
  • Fastsættelse af at føreren i forbindelse med en vejkontrol kan tage kontakt til virksomhedens hovedkontor, transportleder eller anden relevant person eller enhed ved manglende dokumentation
  • Beskrivelse af et risikoklassificeringssystem


Ligeledes bliver det i bekendtgørelsen præciseret, at den dokumentation, der skal opbevares, jf. artikel 8, stk. 8 a, 1. og 2. afsnit i forordning 561/2006 (køre- og hviletidsforordningen), fremadrettet skal opbevares i to år.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 2. februar 2022.