Colourbox

Udfordringer med at se tilladelser udstedt efter den 26. november 2021 i ”Find tilladelser”

Publiceringsdato: 01/12/2021
Færdselsstyrelsen er i gang med at implementere et nyt sagsbehandlingssystem. Indtil systemet er fuldt implementeret, er det ikke muligt at se nyudstedte tilladelser i ’Find tilladelser’.
Færdselsstyrelsen oplever i forbindelse med implementering af et nyt sagsbehandlingssystem udfordringer med i ’Find tilladelser’, at se tilladelser der er udstedt efter den 26. november 2021.

Det drejer sig bl.a. om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i taxi og bus samt tilladelser til godskørsel for fremmed regning.
 
De virksomheder, som har fået udstedt en tilladelse efter den 26. november 2021, opfordres til at medbringe bevis, uanset om man er forpligtet til det ifølge lovgivningen eller ej. Der er krav om at medbringe kopi af en udstedt fællesskabstilladelse, men tilladelserne til erhvervsmæssig persontransport i taxi og godskørsel for fremmed regning i varebil, er digitale. Når Færdselsstyrelsen udsteder en tilladelse til taxi- eller varebilskørsel, modtager virksomheden et brev, hvor der står, at man har fået en tilladelse. Dette brev kan med fordel medbringes, så længe tilladelserne ikke fremgår af ’Find tilladelser’.

Udfordringen med den manglende visning af nyudstedte tilladelser forventes løst inden for en uge. Færdselsstyrelsen opfordrer dog til, at man holder sig orienteret via styrelsens hjemmesider, fstyr.dk, taxilov.dk og varebilskrav.dk.

Blanketfejl på virk.dk

Derudover oplever virksomheder, at der sker fejl, når de forsøger at anvende blanketten til at knytte et køretøj til en tilladelse på Virk.dk. Blanketten fejler og virksomheden får oplyst, at det indtastede tilladelsesnummer ikke eksisterer.
Denne fejl forventes også løst inden for en uge.

Politiet orienteret

Poltiet er samtidig hermed orienteret om ovenstående udfordringer.