Colourbox

Høring: Ny gods- og buskørselsbekendtgørelse samt ændring af visse former for kombineret godstransport

Publiceringsdato: 07/01/2022
Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast til nye bekendtgørelser om gods- og buskørsel i høring. Samtidig er der ændringer til bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport. Ændringerne sker som led i gennemførelsen af EUs Vejpakke.

Ny godskørsels- og buskørselsbekendtgørelse

Færdselsstyrelsen har som følge af EUs udstedelse af ændringsforordning 2020/1055 udarbejdet en ny godskørsels- og buskørselsbekendtgørelse.

De nye bekendtgørelser indeholder ændringer af markedsadgangsreglerne (vandelskravet, egenkapitalkravet, etableringskravet, kravet til økonomisk ansvarlighed og kravet om faglig kvalifikation).

Reglerne indebærer bl.a.:

Indsættelse af vandelskravet på bekendtgørelsesniveau.
Lempelse af reglerne om indhentelse af oplysninger om gæld til det offentlige. 
Lempelse af egenkapitalkravet.
Fjernelse af 10-årskravet for kursusbevis for faglig kvalifikation.
Krav til dokumentation til opfyldelse af etableringskrav.

Ændring af bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport


Med vedtagelsen af forordning 2020/1055 har medlemsstaterne fået mulighed for at anvende cabotagereglerne i forbindelse med kombinerede godstransporter i Danmark.

Ændringerne indebærer:
I bekendtgørelsen indsættes der en bestemmelse om, at cabotagereglerne, der fremgår af artikel 8 i forordning nr. 1072/2009, skal iagttages, når der udføres godstransport, der indledes og/eller afsluttes som en kombineret transport i Danmark.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 21. februar 2022.