Regulering af markedsovervågning på færdselsområdet flyttes til Sikkerhedsstyrelsen

Publiceringsdato: 05/01/2022
Som følge af en lovændring ophæver Færdselsstyrelsen bestemmelser om markedsovervågning i syv forskellige bekendtgørelser.
Med vedtagelsen af lovforslag L 21 (Folketinget 2021-2022) om ændring af færdselsloven og lov om produkter og markedsovervågning (Markedsovervågning på færdselsområdet m.v.) ophæves regler om markedsovervågning af færdselsrelaterede produkter i færdselsloven.
Regler om markedsovervågning på færdselsområdet indsættes i stedet i lov om produkter og markedsovervågning under Erhvervsministeriets ressort, som allerede i dag regulerer markedsovervågning af en lang række produkter.

Som konsekvens af lovændringen ophæver Færdselsstyrelsen bestemmelser om markedsovervågning i en række bekendtgørelser om færdselsrelaterede produkter. 

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2436

Bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2458

Bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v.

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2440

bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2457

bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2456

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2459

bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler.

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2450

Bekendtgørelse om styrthjelme

Gældende fra

01/01/2022