Colourbox

Årlig regulering af minimumtimesatser ved udstationering af førere i Danmark

Publiceringsdato: 23/02/2022
Minimumstimesatserne i bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral internationale transport reguleres per 1. marts 2022.

Baggrunden for udstedelse af ændringsbekendtgørelsen er den årlige regulering af minimumstimesatser for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel eller den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport i Danmark, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, eller buscabotagekørsel.

Med ændringsbekendtgørelsen ændres minimumstimesatsen i bekendtgørelsens § 9, stk. 2, fra 168,56 kr. til 173,64 kr., og minimumstimesatsen i bekendtgørelsens § 9, stk. 3, ændres fra 173,31 kr. til 178,72 kr.

Ændringerne træder i kraft den 1. marts 2022.


Læs bekendtgørelsen her