Colourbox

Nyt pilotprojekt i Nordjylland

Publiceringsdato: 25/02/2022
Færdselsstyrelsen starter et nyt projekt op i Nordjylland, hvor kørelærerne fremover kan bestille køreprøver i op til 6 uger før afholdelse.

Færdselsstyrelsen er løbende i gang med at få tilpasset afviklingen af køreprøver i hele landet, så udbuddet af prøver svarer til efterspørgslen. Normalt bliver udbuddet af prøver justeret efter, hvad Færdselsstyrelsen regner med, at behovet vil være i et givent område. Færdselsstyrelsen har dog et mål om, at få gjort kørekortområdet mere efterspørgselsdrevet og derfor skal et nyt pilotprojekt i Nordjylland, som styrelsen starter op den 28. februar 2022, vende op og ned på den formel.

 

Bestil prøver op til 6 uger før de skal bruges

Det nye projekt går ud på at kørelærerne, der har deres aktiviteter i Nordjylland, fremover kan bestille køreprøver til kategori b hos Færdselsstyrelsens planlægningsenhed. Teoriprøver kan bestilles i op til 6 uger før prøverne skal afvikles og samtidig reserveres der også en praktisk prøve tidligst 3 uger efter afviklingen af teoriprøven.

 

Færdselsstyrelsen giver samtidig en garanti for, at der vil være oprettet en teoriprøve til eleven, der er bestilt til, inden for 4 uger fra bestillingstidspunktet.

 

Når en prøve er bestilt hos styrelsens planlægningsenhed, bliver prøven i første omgang reserveret til kørelæreren, der så kan booke eleven ind på prøven. Reserverede prøver frigives 3 uger før prøverne skal afvikles. 2 uger før prøven skal afvikles, bliver reservationen dog hævet, hvis prøven endnu ikke er blevet booket af kørelæreren, da prøvespildet på den måde reduceres, ved at en anden elev kan få prøven eller den prøvesagkyndige kan frigives til at afvikle prøver andre steder.

 

Erfaringer skal bruges

Formålet med forsøget er, både at øge serviceniveauet for kørelærerne og deres elever, men også, at Færdselsstyrelsen kan få et langt bedre datagrundlag for området, da bedre data giver Færdselsstyrelsen mulighed for at udnytte vores ressourcer bedre. Det vil derfor også kun være kørelærere i Nordjylland, som I første omgang kan få lov til at reservere prøver.

 

Forsøgets erfaringer vil også blive inddraget i Færdselsstyrelsens fremtidige planlægning for hele kørekortområdet og viser det sig at være en succes, vil Færdselsstyrelsen givetvis udbrede ordningen til andre af prøveområderne i fremtiden.