skolevogn

Færdselsstyrelsen har opdateret ”Færdselsstyrelsens Retningslinjer for køreprøver”

Publiceringsdato: 25/03/2022
På baggrund af erfaringer med afvikling af teoretiske og praktiske prøver, har Færdselsstyrelsen opdateret ”Retningslinjer for køreprøver”. Retningslinjerne tages i brug den 1. april 2022.

Færdselsstyrelsen har opdateret vores retningslinjer for afvikling af køreprøver. Den nye version indeholder, udover en række redaktionelle ændringer og tilpasninger, også en lang række opdateringer og præciseringer af de eksisterende retningslinjer.

 

Herunder ses en liste over, hvilke ændringer der er blevet foretaget i opdateringen:

 

  • tilretning af henvisninger til bestemmelser i kørekortbekendtgørelsen.
  • præcisering af afsnittet om identitetskontrol forud for teoretiske og praktiske prøver, herunder at brug af foto fra ansøgningen/P23 i sig selv ikke kan anvendes som billedlegitimation.
  • præcisering af afsnittet vedrørende brug af tolk, herunder tolkes inhabilitet, og at tolken ikke længere deltager i bilen, men deltager via telefonopkald.
  • præcisering af fremgangsmåden ved bookning af specialprøver.
  • tilføjelse af muligheden for, at prøvesagkyndige kan overvære køreprøver som led i deres uddannelse.
  • præcisering af fremgangsmåden ved inddragelse af førerret og kørekort.
  • ændring af gyldighedsperioden fra 2 til 3 måneder for midlertidige kørekort, der udstedes ved beståelse af den praktiske prøve.
  • opdatering af enkelte punkter og nummerering af undervisningsplanens hovedafsnit i bilag 2 om bedømmelse af fejl ved praktiske prøver.
  • opdatering af bedømmelsesskemaer i bilag 4.
  • indsat nyt bilag 8 om vejledning om brug af digital lektionsplan.

 

 

Retningslinjerne findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside og tages i brug den 1. april 2022.