Colourbox

Rejseholdsordningen genindføres

Publiceringsdato: 19/04/2022
Fra uge 16 genoptages rejseholdsordningen og i de næste 3 uger, vil der hver uge være ekstra prøvesagkyndige i København.

Efter en pause på rejseholdsordningen i marts, genindfører Færdselsstyrelsen nu ordningen igen. Rejseholdsordningen blev i første gang implementeret som et midlertidigt tiltag i februar, hvor ordningen løb i 4 uger.


Nu vender ordningen så tilbage og fra uge 16 og frem til uge 18, forventer Færdselsstyrelsen at der hver uge, vil være cirka 5 ekstra prøvesagkyndige til at afvikle prøver i København.


Nye prøvesagkyndige

Samtidig med genindførelsen af rejseholdsordningen, begynder de første af Færdselsstyrelsen 22 nye prøvesagkyndige også at afvikle prøver i løbet af uge 16.


Færdselsstyrelsen har tirsdag den 12. april informeret kørelærerne om, at der kan forekomme prøver, hvor der vil være mere end 1 prøvesagkyndig tilstede, da de nye prøvesagkyndiges første par prøver, vil blive afviklet sammen med en anden af styrelsens prøvesagkyndige, for at sikre en ensartet og høj faglig standard i vores prøveafvikling.