Christoffer Askman

Virksomheder kan nu søge om tilladelse til international godskørsel for fremmed regning i varebiler

Publiceringsdato: 29/04/2022
Det er nu muligt for vognmænd, at søge tilladelse til at udføre international godskørsel for fremmed regning i varebiler. Kravet om tilladelser træder i kraft den 21. maj 2022.

I forbindelse med den igangværende implementeringen af Vejpakken, der blev vedtaget af EU i juli 2020, træder der løbende nye regler i kraft.

Den 21. maj 2022, træder kravet om at vognmænd, der udfører international godskørsel for fremmed regning med varebiler, skal have en særskilt tilladelse til at gøre det.

 

Det betyder at en vognmand skal søge om en tilladelse, hvis man skal udføre international godskørsel for fremmed regning med varebiler.

Tilladelsen udstedes af Færdselsstyrelsen, som en fællesskabstilladelse med særlig markering af, at der er tale om godskørsel for fremmed regning i varebiler og gælder kun til international godskørsel i varebiler.

 

Supplerende nationale regler

De supplerende nationale regler til tilladelsesordningen blev vedtaget med lov nr. 159 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. af 31. januar 2022, ligesom der nu er sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om godskørsel i offentlig høring.

 

Hvis du også udfører national godskørsel i varebiler, skal virksomheden således stadig have en særskilt tilladelse hertil.

 

Krav til opnåelse af tilladelse til international varebilskørsel for fremmed regning i varebiler

De nye regler indebærer bl.a. også, at virksomheder, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler, i vidt omfang skal leve op til de samme regler som virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i lastbiler, såsom etableringskravet, vandelskravet, kravet til det økonomiske grundlag og kravet om faglige kvalifikationer.