Nyt fortolkningsbidrag om anvendelse af takografen

Publiceringsdato: 18/05/2022
Færdselsstyrelsen har modtaget et nyt fortolkningsbidrag fra EU-kommisionen om anvendelse af takografen i forbindelse med grænsepassage, herunder særligt hvad der forstås ved ”den nærmest mulige holdeplads ved eller efter grænsen”.

I forbindelse med Vejpakken har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget en række ændringer på køre- og hviletidsområdet. EU-Kommissionen har herefter løbende offentliggjort fortolkningsbidrag til de nye regler.

 

Senest har Færdselsstyrelsen modtaget et fortolkningsbidrag om de nye krav til anvendelse af takografen i forbindelse med grænsepassage. Fortolkningsbidraget er offentliggjort på vores hjemmeside www.fstyr.dk, sammen med en række spørgsmål og svar.

 

Færdselsstyrelsen er i gang med at opdatere ”Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet”, således at ændringerne til køre- og hviletidsreglerne og de nye krav til anvendelse af takografen bliver indarbejdet i vejledningen.

 

I takt med at der modtages nye fortolkningsbidrag, herunder fra EU-Kommissionen, vil disse blive indarbejdet.