Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Publiceringsdato: 23/05/2022
Færdselsstyrelsen har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne i forbindelse med, at nye regler træder i kraft den 21. maj 2022.

Den 21. maj 2022 træder nye regler om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne i kraft. I den forbindelse har Færdselsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vejledning om kontrollen. De nye regler er en del af EU’s vejpakke, som er ved at blive implementeret.

 

Reglerne, som træder i kraft den 21. maj 2022, betyder bl.a., at der indføres krav om kontrol med bestemmelserne om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde fastsat i artikel 4, 5 og 7 i vejtransportdirektivet om arbejdstid (direktiv 2002/15/EF) i form af en udvidelse af den eksisterende vej- og virksomhedskontrol.

 

Vejtransportdirektivet om arbejdstid er gennemført i henholdsvis lov nr. 395 af 1. juni 2005 om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren og i bekendtgørelse nr.  450 af 11. maj 2012 om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter.

 

Vejpakken indfører ikke ændringer i de materielle regler om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde. Der er således alene tale om nye regler for kontrol med overholdelse af reglerne om arbejdstid.

 

Vejledningen er udarbejdet til brug for kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne, og vedrører kun kontrol, der foretages inden for Danmarks grænser.

 

Vejledningen beskriver bl.a. beregningen af gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren og bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, og kravene i samme lov og bekendtgørelse til registrering og opbevaring af arbejdstid.

 

Endvidere beskriver vejledningen gældende tolerancegrænser og sanktioner for overtrædelser.